Certyfikaty

JAKOŚĆ DLA PAŃSTWA INWESTYCJI TO DLA NAS PRIORYTET

Procesy zapewnienia jakości są dla nas niezwykle istotne.

Od lat w firmie funkcjonuje certyfikowany proces zarządzania jakością a nasze wewnętrzne procedury są zaimplemetowane we wszystkich lokalizacjach.

Wszystkie wytworzone produkty są regularnie poddawane audytom jakości i certyfikowane przez niezależne laboratoria.

Wieloletnie kontakty prowadzą do partnerstwa. Pewność inwestycji zapewnia.

  • CERTYFIKOWANA ORGANIZACJA POD WZGLĘDEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
  • CERTYFIKACJA PRODUKTÓW PRZEZ NIEZALEŻNE LABORATORIA
  • CERTYFIKACJA PARTNERÓW W RAMACH SZKOLEŃ
  • GWARANCJA SYSTEMOWA DO 25 LAT - optiLAN

Zarządzanie jakością

Optymalne zarządzanie jakością z certyfikatem ISO 9001. Skuteczne zarządzanie jakością oparte na dobrze zaprojektowanych procesach pracy, które w decydujący sposób przyczyniają się do jakości naszych produktów i usług. Nasz system zarządzania jakością jest zorientowany na proces i w znacznym stopniu przyczynia się do tego, że żyjemy w cyklu kontrolnym ciągłego rozwoju, który zapewnia ciągły proces doskonalenia (CIP).

CERTYFIKAT TKM - KIWA - ISO 9001

Bezpieczeństwo produktu

Dzięki niezależnym laboratoriom, badanym przez akredytowane instytucje, w wielu naszych produktach reprezentujemy najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo. Bardzo dobrze znani w krajach niemieckojęzycznych, ufamy certyfikatom GHMT, przy czym od dziesięcioleci posiadamy niektóre produkty certyfikowane w programie PVP. Jednakże współpracujemy również z europejskimi lub międzynarodowymi firmami, takimi jak Force Technology (Dania), DELTA (Force Technology, Dania) lub SGS (International).

CERTYFIKAT TKM - GHMT - 2C PL CLASS EA - 1111227-X - 46776820X
CERTYFIKAT TKM - GHMT - 2C PL CLASS EA - 1111700-X - 467768212
CERTYFIKAT TKM - GHMT PVP - TA CLASS EA - 4677682A
CERTYFIKAT TKM - GHMT - TA CLASS EA - 46776821X

Legenda:
PVP - Program Weryfikacji Premium
TA - zatwierdzenie typu
2C - dwa złącza
PL - Stałe połączenie

Certyfikaty partnerskie

We współpracy z innymi firmami naszego sektora przemysłowego istnieją partnerstwa, w których jakość jest zapewniona również poprzez certyfikacje. W tych przypadkach TKM otrzymuje certyfikaty dla procesów specjalnych, specyficznych komponentów lub indywidualnie podwyższonych procesów jakościowych.

CERTYFIKAT TKM - HUBER+SUHNER - Certyfikowany Partner LAS