optiLAN

25-letnia gwarancja systemowa jako zabezpieczenie inwestycji

GWARANCJA optiLAN

UMOWA GWARANCYJNA

Na wszystkie wytwarzane przez TKM elementy pasywne i dostarczane kable instalacyjne udzielana jest 25-letnia gwarancja systemowa.

Nasza nowoczesna, zautomatyzowana linia produkcyjna oraz ciągłe testy jakościowe zapewniają optymalne zapasy transmisyjne dla wszystkich oferowanych przez nas komponentów tworzących systemy okablowania.
Dodatkowo produkty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były wytrzymałe i łatwe w montażu.

Połączenie tych dwóch cech umożliwia nam osiągnięcie gwarantowanych wartości dla całego systemu okablowania strukturalnego i sprawia, że na cały system udzielana jest 25-letnia gwarancja, która zapewnia wysoki stopień ochrony inwestycji.

Wszystkie komponenty pasywne, stosowane lub zalecane kable instalacyjne produkowane przez firmę TKM objęte są 25-letnią gwarancją funkcjonalności pod warunkiem, że proces instalacji i pomiarów zostanie przeprowadzony przez profesjonalne, przeszkolone przez nas firmy instalacyjne.

optiLAN Co to jest?

OptiLAN to ochrona inwestycji z korzyścią dla naszych klientów. System okablowania optiLAN zapewnia klientom długoterminową ochronę inwestycji w ich sieć kablową. Gwarantujemy pełną zgodność z normami, protokołami i aplikacjami w czasach stale rosnącego zapotrzebowania na dane i związanej z tym rosnącej szybkości transmisji w okresie 25 lat.

optiLAN Koncepcja

Koncepcję OptiLAN można streścić w 4 punktach:

The concept includes these 4 core features:

 • Optymalny stosunek ceny do wydajności
 • Produkty zaawansowane technicznie
 • Produkty łatwe w montażu i odporne mechanicznie i elektrycznie
 • Pełna zgodność z normami międzynarodowymi: EN 50173, ISO/IEC 11801

 

Okablowanie poziome (systemy miedziane):

Opracowane przez TKM w pełni ekranowane i nieekranowane, łatwe w montażu komponenty RJ45 spełniają wymagania norm EN 50173, ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568, a często przekraczają je z zapasem.

W połączeniu z wysokiej jakości kablami trasowymi o pasmach od 450 MHz, poprzez 650 MHz, 1000 MHz, 1200MHz aż do 2000MHz gwarantują transmisje zgodnie z protokołami dla 10GbE, 25GbE i 40GbE.

 

Okablowanie pionowe (systemy światłowodowe):

Wszystkie używane przez nas komponenty są zgodne z najnowszymi osiągnięciami techniki w zakresie optoelektroniki. Zastosowane elementy złącz światłowodowych jak i kable światłowodowe są optymalnie dopasowane do siebie, w ten sposób aby maksymalne długości transmisyjne określone przez normę EN 50173 były spełnione z rezerwą systemową.

optiLAN Gwarancja funkcjonalności

Dla systemów miedzianych gwarantujemy:

 • Właściwości kategorii (kat. X) zgodnie z EN 50173 lub ISO/IEC 11801
 • Ilość cykli połączeniowych dla gniazd i wtyków badane w obszarze zużycia
 • Właściwości mechaniczne styku połączeń oraz parametrów izolacji
 • Wydajność łącza zgodnie z ww. normami

 

Dla systemów światłowodowych gwarantujemy:

 • Wydajność całego łącza zgodnego z charakterystyką użytych kabli i komponentów.
 • Dostęp do dokumentacji pomiarowej obejmującej każde pojedyncze włókno. Pomiary udostępniany klientowi końcowemu.
 • Warunkiem gwarancji optiLAN jest wymóg by proces instalacji i pomiarów został przeprowadzony przez profesjonalne, przeszkolone przez nas firmy instalacyjne, tzw, certyfikowanych partnerów systemowych.

EN 50173 - ISO/IEC 11801

Certyfikowani partnerzy systemowi

Ochrona inwestycji

Proces certyfikacji

Dla partnerów systemowych

Proces składa się z czterech punktów:

1 TKM jako producent oferuje przyszłym partnerom systemowym (SP) 1 odpowiednie szkolenia certyfikacyjne optiLAN.

2 Co najmniej dwie osoby z firmy partnerskiej muszą zostać przez nas przeszkolone w zakresie rozwiązań okablowania i warunków optiLAN.

3 Partner systemowy (firma bądź instytucja) otrzymuje certyfikat partnera optiLAN (CC), a każdy przeszkolony uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat imienny optiLAN (PC).

4 Od tego momentu partner systemowy jest uprawniony do budowy sieci optiLAN oraz obejmowania jej programem 25-letniej gwarancji.

optilan_prozess_systempartner_600_e

Formularz rejestracyjny

PC – Certyfikat osobisty
CC  – Certyfikat firmy

Proces certyfikacji

ZAINSTALOWANEJ INFRASTRUKTURY KABLOWEJ W BUDYNKU

Proces udzielenia gwaracji systemowej odbywa się w 6 krokach:

1 Certyfikacja projektu instalacji strukturalnej w budynku rozpoczyna się od rejestracji projektu przez partnera systemowego (SP). W ramach rejestracji określamy zakres produktów i rozwiązań składający się na instalację.

2 Dostawa określonych podczas kroku 1 materiałów i komponentów.

3 Instalacja systemu okablowania strukturalnego.

4 Pomiary odbiorcze przeprowadzone przez partnra systemowego sporządzenie przez niego listy materiałów finalnie zainstalowanych na obiekcie.

5 Weryfikacja raportów pomiarowych przez TKM, sprawdzenie pod kątem zgodności z listą materiałów oraz poprawności wykonania pomiarów.

6 Przystąpienie do wystawienia umowy gwarancyjnej optiLAN i certyfikatu gwarancyjnego. Umowa gwarancyjna (GA) i certyfikat gwarancji (GC) są zawierane pomiędzy partnerem systemowym a TKM, certyfikat trafia również do inwestora (INV).

optilan_prozess_bauprojekt_600_e

Formularz rejestracyjny

GA – Umowa gwarancyjna

GC – Certyfikat gwarancji